Figura – salon za masažu

Život

Suvremena medicina ne definira zdravlje jedino kao odsustvo bolesti, već kao stanje potpunog tjelesnog, mentalnog i socijalnog blagostanja čovjeka. Dakle, obuhvaća sve aspekte dobrobiti potrebne za adekvatno funkcioniranje čovjeka kao cjeline.

Slično objašnjenje zagovara holistički pristup, koji imperativ stavlja na balans tjelesnog, mentalnog i duhovnog aspekta čovjeka, s ciljem poticanja procesa unutar samog čovjeka u svrhu borbe protiv bolesti. Upravo takav, cjeloviti pristup ljudskom zdravlju zagovara Figura, salon za masažu koji uz niz konvencionalnih terapijskih metoda, kao što su klasična, medicinska ili relaksirajuća masaža, nudi i niz nekonvencionalnih pristupa, a provodi ih licencirana terapeutkinja s višegodišnjim iskustvom, Jadranka Đumić.

Bowen terapija, mnogima i danas sasvim nepoznata metoda, manualna je terapijska tehnika, čija je funkcija preciznim pokretima tijelu vratiti balans.

Današnjim tempom života ravnotežu je vrlo lako narušiti, budući smo svakodnevno izloženi ogromnom broju vanjskih utjecaja, a jednako tako i stresora, zbog čega mozak više ne može sa sigurnošću razlučiti koji dio tijela treba njegovu intervenciju. Ovakav šum u komunikaciji dovodi do zakazivanja funkcije tijela koja je zadužena za normalizaciju stanja organizma kod različitih vrsta disbalansa, a posljedice navedenog mogu biti najrazličitije, od onih manjeg intenziteta, kao što je npr. umor, nezadovoljstvo, poremećena higijena sna, pa sve do onih težih kao što su: smanjena funkcija određenog dijela tijela ili bolest.

Akutni problemi ovom se tehnikom uspješno rješavaju već u jednom do dva, dok je za dugotrajne i kronične tegobe većinom potrebno od 6 do 10 tretmana.

Za kraj važno je napomenuti da se Bowen tehnikom djeluje na sam uzrok poteškoća čime se trajno otklanjaju tegobe u pozadini disbalansa, u odnosu na druge slične metode, koje djeluju isključivo s ciljem otklanjanja trenutnih tegoba.

Sve informacije potražite na: Figura