Ljiljana Kelihar

e-kod

Povodom godišnjeg članstva u Bazi sposobnih žena, predstavila nam se Ljiljana Kelihar, homeopat i trenerica Dubokog Peata.

Moje je ime Ljiljana Kelihar. Zavrišla sam za homeopata 2002. godine i sada djelujem u Homeopatskoj udruzi kao tajnik Homeopatskog edukacijskog centra, i kao predavač nekih tema. Ovdje se želim predstaviti i kao Trener Dubokog peata, metode sjedinjavanja dualnosti u životu. Ovu je metodu osmislio Živorad M Slavinski i ja je koristiim i preporučujem svima. Ovu sam metodu završila u Beogradu kod majstora, 2018 godine. Moja obitelj je samostalna tako da sam ja posvećena svom poslu.

Moja ideja vodilja u poslu je pronaći bolje i bolje i ponuditi pomoć drugima. Uživam u životu, glazbi plesu i putovanjima.

Moji klijenti najviše cijene kvalitetu i činjenicu da pronalazim nova kvalitetna rješenja.

Klijenti me mogu pronaći na ljiljana.kelihar@gmail.com