Naida Kolonić

e-kod

Za Liderice se predstavila mr. Naida Kolonić, prof. iz Bosne i Hercegovine, autorica knjige “Metodička interpretacija romana Ponornica Skendera Kulenovića u srednjoškolskoj nastavi”:

Zovem se Naida Kolonić, rođena sam 14. 4. 1987. godine u Zenici. Osnovnu i srednju školu sam završila u Novom Travniku. Po završetku srednje škole upisala sam se na Univerzitet u Tuzli Filozofski fakultet odsjek Bosanski jezik i književnost, i stekla zvanje Profesora bosanskog jezika i književnosti. Na pomenutom fakultetu završila sam i II (drugi) ciklus na modul: Metodika nastave bosanskog jezika i književnosti i stekla zvanje, Magistra bosanskog jezika i književnosti. Po završetku studija bila sam angažirana na mnoge projekte. 2013. godine radila sam na popisu stanovništva Bosne i Hercegovine, u svojoj općini, Novi Travnik. Potom se bila angažirana kao volonter u Osnovnoj školi, na samostalno osposobljavanje za rad i polaganje stručnog ispita. Bila sam angažirana 2018. godine na projektu Unija za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini, na području općine Novi Travnik. Pored toga bila sam uvodničar, promotor, domaćin, raznim bosanskohercegovačkim piscima. Aktivan sam član Bošnjačke zajednice „Preporod“, Novi Travnik. Bila sam član i uredništva na časopisu „Alem“ koji izdaje „Preporod“.  Bavim se i humanitarnim radom u svojoj općini.

Svoju prvu knjigu sam objavila 2020. godine na temu „Metodička interpretacija romana Ponornica Skendera Kulenovića u srednjoškolskoj nastavi.“ Knjiga je namijenjena svim nastavnicima i profesorima u obrazovanju. Nastojala sam da opišem kako za jedan nastavni čas može se uraditi jedna nastavna jedinica književnosti. Jer zašto sam odabrala baš književnost? Zato što kroz rad koji sam imala u školi vidjela sam da nastavnici bježe od književnosti, da je planiraju u nastavnom planu i programu. Ali evo primjera kako se može kvalitetno uz suradnju sa učenicima, planirati i uraditi jedan nastavni sat. Jer sam se bojala da učenici opće više neće moći, niti imati pristup da rade književna djela bosanskohercegovačkih pisaca, jer će se izgubiti osjećanja za književnost. Može se vidjeti u mojoj knjizi koje oblike rada u nastavi se mogu uraditi, metode rada, koja nastavna pomagala možemo koristiti. Željela sam da vratim sjaj, književnosti. Knjiga se može prilagoditi i učenicima u osnovnoj školi.