Registar stvarnih vlasnika

Biznis

Do 31.12.2019. je zakonodavac donio uredbu za upis stvarnih vlasnika.

Kazne za nepravovremeno prijavljivanje su od 2000 kn do 200.000 kn za pravnu osobu.

Ovaj puta je na vrijeme donesena uredba i svi poslovni subjekti kao i pojedinci su imali dovoljno vremena da se upoznaju sa načinom evidencije i unosom u aplikaciju. Međutim sigurno postoji veliki broj osoba koja će to napraviti zadnji čas i tada će imati puno pitanja, a osnovno pitanje će glasiti „Kako to radim“.

U tu svrhu Vam želim ukratko objasniti kako da izvršite svoju obavezu a da nemate stresa. Uputa je sastavljena i vodi Vas korak po korak kako ne bi imali nedoumice što napraviti i kako napraviti.

 Registar stvarnih vlasnika

 • Registar stvarnih vlasnika (RSV) – središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova
 • Registar vodi Fina, u ime Ministarstva financija
 • Temeljni propis: Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 108/17 i 39/19) i Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika (NN br. 53/19).
 • Ured za sprječavanje pranja novca definira Uputu o popunjavanju obrazaca prijave

Obveznici upisa podataka u Registar

Obveznici upisa podataka o stvarnim vlasnicima su pravni subjekti, a oni obuhvaćaju:

 • trgovačka društva (d.o.o., d.d., j.d.o.o., k.d., j.t.d., g.i.u.);
 • podružnice stranih trgovačkih društava;
 • udruge;
 • zaklade;
 • fundacije;
 • ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač i
 • trustovi (podatke unosi upravitelj trusta za trust kojim

upravlja pod uvjetom da je trustu obveznik OIB-a) .

Osnovni podaci o pravnome subjektu i stvarnom vlasniku

Obveznici upisa podataka u RSV upisuju podatke o pravnome subjektu:

 • OIB, naziv, sjedište (adresa, mjesto, država), pravni oblik

Nakon što se u aplikaciju unese OIB pravnoga subjekta, ostali navedeni podaci se povlače iz OIB sustava – ne upisuju se u aplikaciji

Nakon unosa podataka o pravnome subjektu, obveznik upisuje podatke o stvarnome vlasniku i to sljedeće podatke:

 1. OIB fizičke osobe
 2. ime i prezime
 3. dan, mjesec i godinu rođenja
 4. državu prebivališta
 5. državljanstvo (državljanstva) i
 6. priroda stvarnoga vlasništva i
 7. opseg stvarnoga vlasništva.

Osnovni podaci o pravnome subjektu i stvarnom vlasniku

 • Ako se radi o vlasniku s OIB-om, u tom slučaju se nakon upisa OIB-a, podaci o imenu, prezimenu i datumu rođenja povlače iz OIB sustava, dok je ostale podatke potrebno upisati (državljanstvo, priroda i opseg stvarnoga vlasništva)
 • Ako je stvarni vlasnik strani državljanin kojemu nije izdan OIB, tada umjesto OIB-a Registar sadrži podatak (uz ime, prezime, datum rođenja) i o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina
 • Ako obveznik pri popunjavanju obrasca (ili upisu stvarnih vlasnika putem web aplikacije) označi da postoji složena vlasnička struktura obvezan je upisati napomene u kojima će obrazložiti vlasničku strukturu ili priložiti grafički prikaz vlasničke strukture (ako putem web aplikacije upisuje stvarne vlasnike tada grafički prikaz učitava kao PDF dokument, a ako obrazac dostavlja u Finu u tom slučaju prilaže i grafički prikaz na papiru).

Obrasci

 • Obrasci su kreirani prema vrsti obveznika i razvrstani su u 4 skupine
 • Ako postoji više vlasnika tada se podaci o svakom sljedećem vlasniku popunjavaju na prilogu uz obrazac
 • Skupine obrazaca su:
 • Obrazac – 1: društvo s ograničenom odgovornošću, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, komanditno društvo, javno trgovačko društvo, gospodarsko interesno udruženje, podružnica stranog trgovačkog društva i ustanove;
 • Obrazac – 2: obrazac za dionička društva;
 • Obrazac – 3: udruge, zaklade i fundacije
 • Obrazac – 4: obrazac za trustove.

Upis podataka u RSV korištenjem digitalnog certifikata

 • Osoba ovlaštena za zastupanje pravnoga subjekta posjeduje digitalni certifikat i samostalno upisuje podatke o stvarnome vlasniku;
 • Osoba ovlaštena za zastupanje pravnoga subjekta posjeduje digitalni certifikat i kroz sustav e-Ovlaštenja (link: https://e-ovlastenja.gov.hr/) daje prava pristupa na aplikaciju RSV-a drugoj osobi;
 • Osoba ovlaštena za zastupanje pravnog subjekta daje prava pristupa e-usluzi putem referenta Financijske agencije – osobni dolazak osobe ovlaštene za zastupanje pravnog subjekta ili posrednika u poslovnicu Financijske agencije.

Koje osobe mogu izvršiti upis:

………….upis obavlja ovlaštena osoba

……………ovlaštenja osoba daje punomoć e-Ovlaštenje

……………ovlaštenja osoba daje punomoć – u Fini

……………ovlaštenja osoba daje punomoć – posrednik

Proces unosa stvarnih vlasnika putem web aplikacije – uz korištenje digitalnoga certifikata

Provjera potpunosti: provjera jesu li priloženi svi propisani dokumenti

Kontrola ispravnosti upisanih podataka o pravnome subjektu i stvarnome vlasniku te provjera potpunosti upisanih podataka u obrascu prema postavljenim kontrolama

Podnositelju obrasca se po završetku evidentiranja, umjesto potvrde izdaje Izvadak iz RSV-a (Izvadak se izdaje bez naknade)

Proces unosa stvarnih vlasnika na šalteru Fine

Popunjeni obrazac prijave u RSV može predati:

 • ovlaštena osoba pravnoga subjekta
 • opunomoćena osoba

…………….. provjera potpunosti

 • Ako obrazac ne dostavlja ovlaštena osoba pravnoga subjekta, obvezno se prilaže punomoć;
  • opunomoćena osoba potpisuje dostavljeni obrazac i prilaže kopiju svoga osobnoga dokumenta;
  • ako nije priložena punomoć ili je obrazac potpisala osoba koja nije navedena u punomoći obrazac će biti vraćen podnositelju;

………….provjera podataka o pravnome subjektu

Upis i provjera podataka o pravnome subjektu:

 • Unos OIB-a pravnoga subjekt u RSV aplikaciju – iz OIB sustava u RSV se preuzimaju podaci: naziv, adresa i pravni oblik pravnoga subjekta;

……………upis podataka o stvarnim vlasnicima

Upis i provjera podataka o stvarnome vlasniku / stvarnim vlasnicima:

 • Provjera broja stvarnih vlasnika, broj stvarnih vlasnika upisan u Obrascu RSV mora odgovarati broju dostavljenih priloga uz obrazac (ako ima više vlasnika, podaci jednoga vlasnika se upisuju na obrascu, a za svakog slijedećeg vlasnika podaci se popunjavaju na privitku uz obrazac);
 • Provjera podataka (ime i prezime i datum rođenja) upisanih u obrascu i u Registru stvarnih vlasnika preuzeto iz OIB sustava:

Podaci su preuzeti iz Fininih stranica i čl. 31. pravilnika o registru stvarnih vlasnika.

Za detaljne upute i predaju ovoga obrasca javite se Ivanki Birtić, prognostičarki budućnosti na mail ibirtic@yahoo.com – pomažemo u kreiranju Vaše sigurne financijske budućnosti. Vi se bavite svojim poslom, a mi Vas savjetujemo da izbjegnete greške.